AKTUALNOŚCI  KLUB  WYSTAWA WZORCE RAS  HISTORIA RAS   ZDROWIE REPRODUKTORY  HODOWLE

 

SZCZENIĘTA PLANOWANE MIOTY  CHAMPIONY  UŻYTKOWOŚĆ  GALERIA  LINKI   KONTAKT

 

KODEKS ETYCZNY


1. Najistotniejszym celem przestrzegania Kodeksu jest dobro ras, które hodujemy (bassety) oraz każdego psa z osobna. Członkowie Klubu powinni się nim kierować kupując, posiadając, rozmnażając, pokazując na wystawach oraz sprzedając psa. Każdy członek Klubu będzie godnie reprezentować Klub i propagować jego cele.

2. Kupno psa jest równoznaczne z przyjęciem na siebie odpowiedzialności za jego dobro i za jego zachowanie, aż do czasu jego naturalnej śmierci.

3. Troska o zwierzę powinna zawsze stać ponad osobistą korzyścią, zyskiem czy chlubą.

4. Hodowca będzie dopuszczał do rozrodu:
a) tylko zwierzęta zarejestrowane w ZKwP lub innym uznanym przez FCI
związku kynologicznym;
b) spełniające kryteria wymagane dla suk hodowlanych / reproduktorów
zawarte w Regulaminie Hodowlanym ZKwP
c) spełniające kryteria wzorca rasy;
d) psy psychicznie i fizycznie zdrowe, nie przejawiające nadmiernej
nerwowości czy tendencji do agresji.

5. Suki mogą zostać użyte w hodowli (pokryte) po ukończeniu przez nie dwóch lat i nie później niż w wieku lat ośmiu. Suki nie mogą mieć więcej niż 1 miot w roku.

6. Właściciele psa reproduktora mogą zgodzić się na krycie tylko wtedy, gdy są przekonani co do walorów hodowlanych suki, jak również warunków, w jakich będzie odchowywany jej miot, czy szczenięta będą
prawidłowo żywione i socjalizowanie tak, aby potrafiły się dobrze przystosować do warunków domowych i wyrastały na przyjaciół człowieka.

7. Hodowca, decydując się na powołanie szczeniąt do życia, bierze na siebie odpowiedzialność za ich los:
a) musi być gotowy przyjąć z powrotem do siebie każdego psa, który od niego pochodzi, gdy nabywcy psów nie mogą ich nadal utrzymywać, hodowcy powinni przyjąć je z powrotem i zająć się ich dalszym losem.
b) nigdy nie wyrzuci, nie umieści w schronisku, ani nie podda eutanazji psa z powodu nieznalezienia mu nowego domu.

8. Wszystkie szczenięta powinny zostać zaszczepione i żadne nie powinno opuścić domu hodowcy przed ukończeniem wieku 8 tygodni. Szczenięta muszą posiadać metryki i książeczki zdrowia.
Nowi właściciele powinni otrzymać pisemne instrukcje dotyczące żywienia, opieki i dalszych szczepień.

9. Szczenięta niezgodne ze wzorcem, oraz obarczone chorobami genetycznymi powinny zostać zgłoszone komisji podczas przeglądu miotu, mieć odpowiednią adnotację w metryce i zostać sprzedane jako "szczenię
niehodowlane", z odpowiednio niższą ceną (i ew. zapisem w umowie kupna- sprzedaży z zastrzeżeniem konieczności sterylizacji psa w odpowiednim wieku).

10. Hodowca powinien poinformować nowych właścicieli o wszelkich znanych mu wadach sprzedawanego szczenięcia.

11. Szczenięta nie mogą być sprzedawane handlarzom psów, sklepom zoologicznym, jak również  na targowiskach, targach i giełdach bądź w okolicach wystaw psów. Sprzedaż powinna odbywać się bezpośrednio u hodowcy, po ustaleniu przez niego, że nowi właściciele mogą zapewnić im właściwe utrzymanie i wychowanie.

12. Żaden członek Klubu:
a) nie będzie zatajał ani fałszował jakichkolwiek informacji o posiadanej suce hodowlanej, psie reproduktorze lub szczeniętach.
b) nie będzie reklamował swej hodowli czy psa reproduktora, podając nieprawdziwe, bądź wprowadzające w błąd informacje.
c) nie będzie publicznie obrażał ani pomawiał innych hodowców i właścicieli psów poprzez wydawanie fałszywych oświadczeń pod ich adresem.

13. Naruszenie wymogów Kodeksu Etycznego pociąga za sobą, stosownie do wielkości naruszenia, następujące kary:
a) pisemne upomnienie.
b) nagana zamieszczona na stronie internetowej Klubu.
c) wykluczenie z Klubu.

 

  © Basset CLub - STB2012