AKTUALNOŚCI  KLUB  WYSTAWA 2022 WZORCE RAS  HISTORIA RAS  ZDROWIE REPRODUKTORY  HODOWLE

 

    SZCZENIĘTA CHAMPIONY TĘCZOWY MOST   UŻYTKOWOŚĆ  GALERIA  LINKI   KONTAKT

 

                      XXI Klubowa Wystawa Bassetów z „dużym” CWC"- 22.06.2024

Sędzia

Specjalista rasy, wieloletni hodowca rasy Basset hound

Gitte Finnich Pedersen - Dania

MIEJSCE WYSTAWY

na terenie Stadionu i Hali AWF w Krakowie, przy Al. Jana Pawła II.

 

BAZA NOCLEGOWA

 

Zgłoszenia psów tylko przez formularz elektroniczny!

Zgłoszenia psów na naszą wystawę przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w systemie wystawy.NET do dnia 31.05.2024

OPŁATY DLA CZŁONKÓW ZKwP
Dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP
(only ZKwP members)


Opłaty za wystawę
  Opłaty do 31-05-2024   Opłaty w dniach wystawy  
  Klasa młodszych szczeniąt   50.00 PLN   opcja niedostępna  
  Klasa szczeniąt   50.00 PLN   opcja niedostępna  
  Klasa młodzieży   100.00 PLN   opcja niedostępna  
  Klasa pośrednia   100.00 PLN   opcja niedostępna  
  Klasa otwarta   100.00 PLN   opcja niedostępna  
  Klasa użytkowa   100.00 PLN   opcja niedostępna  
  Klasa championów   100.00 PLN   opcja niedostępna  
  Klasa weteranów   50.00 PLN   opcja niedostępna  

 

  Drugi pies taniej o kwotę *:   10.00 PLN   opcja niedostępna  
  Opłaty za psy z tytułem Int. Ch.   50.00 PLN   opcja niedostępna  
 
      * - nie dotyczy psów w klasach: młodszych szczeniąt, szczeniąt, honorowej i weteranów  
 

 Prosimy o dokonywanie wpłat na konto : Bank Pekao SA 80 1240 4432 1111 0000 4722 3693
 

Na wystawę mogą być zgłoszone psy i suki posiadające rodowody organizacji kynologicznych uznanych przez FCI.

Zgodnie z regulaminem wystaw FCI psa/sukę można zgłosić tylko do jednej z następujących klas:
- młodszych szczeniąt od 4 do 6 miesięcy
- szczeniąt od 6 do 9 miesięcy,
- młodzieży od 9 do 18 miesięcy,
- pośredniej od 15 do 24 miesięcy,
- otwartej od 15 miesięcy, bez względu na posiadane tytuły,
- championów od 15 miesięcy, z zatwierdzonym tytułem championa,
- weteranów powyżej 8 lat.

Uwaga!
O przyznanie CWC ubiegać się mogą psy i suki zgłoszone do klasy pośredniej, otwartej i championów. Do zgłoszenia do klasy championów należy dołączyć kopię dokumentu uprawniającego (dyplom championa). Zgłoszenia bez ww. dokumentów zostaną umieszczone w klasie otwartej.

Tytuły
Na wystawie przyznawane będą tytuły i wyróżnienia:
- certyfikat na Championa Polski - CWC
- Młodzieżowy Zwycięzca Klubu
- Zwycięzca Klubu
- Zwycięzca Klubu Weteran
- Zwycięzca Rasy (BOB)
- Najpiękniejszy Pies Wystawy – Best In Show Kraków 2024


Konkurencje hodowlane
Najlepszy Reproduktor -  minimum trójka potomstwa, z co najmniej dwóch miotów
Najlepsza Suka Hodowlana - minimum trójka potomstwa, z co najmniej dwóch miotów
Najlepsza Hodowla - minimum trójka psów z tym samym przydomkiem hodowlanym
Najlepsza Para hodowlana - pies i suka będące własnością jednego właściciela

Udział w konkurencjach hodowlanych musi być zgłoszony w katalogu. Nie przyjmujemy zgłoszeń do konkurencji hodowlanych na wystawie! Udział w konkurencjach hodowlanych jest bezpłatny !

Reproduktor/Suka hodowlana reprezentowana przez potomstwo – nie musi być zgłoszona na wystawę!

PROGRAM WYSTAWY

Sobota - 22.06.2024

Przyjmowanie psów 8:00-9:45
Rozpoczęcie oceny psów 10:00
Konkurencje finałowe  (po zakończeniu sędziowania)
Wybór Najpiękniejszego Baby
Wybór Najpiękniejszego Szczenięcia
Wybór Najpiękniejszego Junior
Wybór Najpiękniejszego Psa Użytkowego
Wybór Najpiękniejszego Weterana
Wybór Najpiękniejszego Psa
Zamknięcie wystawy 15:00


 

 

  © Basset CLub - STB2012