AKTUALNOŚCI  KLUB  WYSTAWA 2020 WZORCE RAS  HISTORIA RAS  ZDROWIE REPRODUKTORY  HODOWLE

 

    SZCZENIĘTA CHAMPIONY TĘCZOWY MOST   UŻYTKOWOŚĆ  GALERIA  LINKI   KONTAKT

 

 XIX Klubowa Wystawa Bassetów z „dużym” CWC"- 20.06.2020

 

Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadziło do odwołania zakaz organizacji imprez, zgromadzeń, zebrań i spotkań - organizacja Klubowej Wystawy Basseta została zawieszona do odwołania.
 

         

Alexandru Raul Pop - Rumunia

 

 

MIEJSCE WYSTAWY

na terenie Stadionu i Hali AWF w Krakowie, przy Al. Jana Pawła II.

 

BAZA NOCLEGOWA

 

Zgłoszenia psów tylko przez formularz elektroniczny!

http://wystawpsa.pl/user/login

Zgłoszenia psów na naszą wystawę przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach internetowych : www.zkwpkrakow.pl, www.wystawpsa.pl , dodatkowo wyłącznie do dnia 20.05.2020 przyjmujemy zgłoszenia wysłane pocztą z dołączonym poświadczeniem zapłaty za wystawę lub dostarczone i opłacone w siedzibie oddziału.

OPŁATY DLA CZŁONKÓW ZKwP
Dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP
(only ZKwP members)

 UWAGA

·         W przypadku zgłoszenia psów poprzez formularz zgłoszeniowy prosimy dokonywać wpłat według instrukcji dostarczonych przez system Dotpay

·         W przypadku zgłoszenia psów drogą pocztową prosimy o dokonywanie wpłat na konto : Bank Pekao SA 80 1240 4432 1111 0000 4722 3693

·         W przypadku nieopłacenia zgłoszenia nie zostanie ono umieszczone w katalogu, a pies nie zostanie dopuszczony do oceny.

·         Płatności na wystawie nie będą przyjmowane.

Opłaty dla członków ZKwP (i ich psów zarejestrowanych w Polsce)  wnoszone do dnia 20.05.2020

·         za pierwszego psa (z katalogiem) - 100 zł

·         za każdego następnego (bez katalogu) – 90 zł

·         za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt oraz psy z tytułem Int.Ch. (bez katalogu) - 50 zł

·         za psa w klasie weteranów (bez katalogu) - 1.23 zł

UWAGA! Opłaty wnoszone od dnia 21 maja 2020 bez względu na klasę, ilość zgłoszonych psów oraz termin zgłoszenia psów pomimo ewentualnego przedłużenia terminu zgłoszeń, wynoszą 150 zł za każdego psa. Zmiana klasy możliwa jest tylko na pisemną prośbę właściciela psa/suki do dnia 20.05.2019

 

Na wystawę mogą być zgłoszone psy i suki posiadające rodowody organizacji kynologicznych uznanych przez FCI.

Zgodnie z regulaminem wystaw FCI psa/sukę można zgłosić tylko do jednej z następujących klas:
- młodszych szczeniąt od 4 do 6 miesięcy
- szczeniąt od 6 do 9 miesięcy,
- młodzieży od 9 do 18 miesięcy,
- pośredniej od 15 do 24 miesięcy,
- otwartej od 15 miesięcy, bez względu na posiadane tytuły,
- championów od 15 miesięcy, z zatwierdzonym tytułem championa,
- weteranów powyżej 8 lat.

Uwaga!
O przyznanie CWC ubiegać się mogą psy i suki zgłoszone do klasy pośredniej, otwartej i championów. Do zgłoszenia do klasy championów należy dołączyć kopię dokumentu uprawniającego (dyplom championa). Zgłoszenia bez ww. dokumentów zostaną umieszczone w klasie otwartej.

Tytuły
Na wystawie przyznawane będą tytuły i wyróżnienia:
- certyfikat na Championa Polski - CWC
- Młodzieżowy Zwycięzca Klubu
- Zwycięzca Klubu
- Zwycięzca Klubu Weteran
- Zwycięzca Rasy (BOB)
- Najpiękniejszy Pies Wystawy – Best In Show Kraków 2020


Konkurencje hodowlane
Najlepszy Reproduktor -  minimum trójka potomstwa, z co najmniej dwóch miotów
Najlepsza Suka Hodowlana - minimum trójka potomstwa, z co najmniej dwóch miotów
Najlepsza Hodowla - minimum trójka psów z tym samym przydomkiem hodowlanym
Najlepsza Para hodowlana - pies i suka będące własnością jednego właściciela

Udział w konkurencjach hodowlanych musi być zgłoszony w katalogu. Nie przyjmujemy zgłoszeń do konkurencji hodowlanych na wystawie! Udział w konkurencjach hodowlanych jest bezpłatny !

Reproduktor/Suka hodowlana reprezentowana przez potomstwo – nie musi być zgłoszona na wystawę!

PROGRAM WYSTAWY

Sobota - 20.06.2020

Przyjmowanie psów 8:00-9:45
Rozpoczęcie oceny psów 10:00
Konkurencje finałowe  (po zakończeniu sędziowania)
Wybór Najpiękniejszego Baby
Wybór Najpiękniejszego Szczenięcia
Wybór Najpiękniejszego Junior
Wybór Najpiękniejszego Psa Użytkowego
Wybór Najpiękniejszego Weterana
Wybór Najpiękniejszego Psa
Zamknięcie wystawy 15:00


 

 

  © Basset CLub - STB2012